Préstec Nòmina

COMUNICACIÓ

Descripció

Client: Caixa d’Enginyers.

Campanya de publicitat per a comunicar el nou Préstec Nòmina i les seves condicions.
Hem buscat mostrar situacions quotidianes on ciutadans es veuen sorpresos amb despeses imprevistes, i per tant, poden necessitar els serveis dels préstecs vinculats a la nòmina.