Berenars Nestlé

COMUNICACIÓ

Descripció

Client: Nestlé.

Campanya de publicitat dirigida als forns, per a promocionar els berenars tradicionals.