Paper Carbón Neutral

EDITORIAL

Descripció

Client: Aconda Paper.

Fulletó de producte per a la promoció del primer paper estucat ecològic.

És un paper que en la seva producció s’ha reduït substancialment les emissions de CO2, a més de participar en projectes d’energia renovables. Per aques motiu es va optar per recrear elements de la flora i fauna fets amb la tècnica de la papiroflèxia, dins d’un entorn molt natural.

Disseny de la campanya de publicitat a mitjans.