Aconda Natura Paper

COMUNICACIÓ

Descripció

Client: Aconda Paper

Campanya de publicista per a promocionar el paper Aconda Natura
Totes les peces gràfiques realitzades expliquen com és el seu procès de producció, l’ús d’un control de reducció d’emissions i matèries sobrants, participant en projectes d’energia renovable i eficient per compensar el CO2 emès.